E-2 Vizesi Yatırımında Sunmanız Gereken Belgeler

E-2 Vize Yatırım Başvurusu

E-2 vizesi yatırım başvurusu için gerekli belgeler aşağıdakileri içerir:

1. Kapak Mektubu

İşletmenin ve E-2 vizesi almak isteyen başvuru sahibinin ayrıntılarını özetleyen kapsamlı bir ön yazı hazırlayın. Bu belge aşağıdaki bilgileri içermelidir:

 • Gerekli antlaşma varlığı

 • Anlaşma yapılan ülkenin vatandaşlığı

 • Yapılan veya yapılmakta olan yatırım

 • Gerçek ve faal ticari işletme

 • Önemli yatırım

 • Marjinal olmayan işletme

 • İşletmeyi geliştirme ve yönlendirme becerisi

 • Yönetici/denetleyici pozisyonu veya temel beceriler

 • E-2 statüsünün sona ermesi üzerine Birleşik Devletler’i terk etme niyeti

2. Formlar

 • DS-160 Onay Belgesi (ana yatırımcı başvuru sahipleri ve çalışanlar için)

 • DS-156E (E-2 çalışanları için)

 • Makinede Okunabilir Vize (MRV) ücreti için ödeme makbuzu

 • Başvuru sahibinin işini tanımlayan, şirket antetli kağıdına basılmış, maaş, nitelikler ve iletişim bilgilerini içeren ayrıntılı mektup

 • Anlaşmalı yatırımcı ve yasal temsilci arasındaki anlaşma mektubu (varsa)

3. Başvuru Sahibi Bilgileri

 • Asıl başvuru sahibinin pasaportunun renkli fotokopisi (biyolojik veri sayfası) ve ilgili ABD vizelerinin, giriş/çıkış damgalarının ve I-94’lerin kopyaları

 • USCIS tarafından verilen tüm statü değişikliklerinin veya uzatmalarının kopyaları(Form I-797)

 • İkamet edilen ülkede ikamet edildiğine dair kanıt (örn. kira/ipotek belgeleri, maaş bordroları)

 • Asıl başvuru sahibinin özgeçmişi veya özgeçmişi

 • Eğitim sertifikalarının, diplomaların ve transkriptlerin kopyaları

 • Statünün sona ermesi üzerine ABD’den ayrılma niyetine dair imzalı beyan

4. İşletme Sahipliği

 • Ana Sözleşme (şirketler için), Kuruluş Sözleşmesi ( LLC‘ler için) veya ABD işletmesi için benzer belgeler

 • Hisse senetleri, İşletme Anlaşmaları veya diğer sahiplik teyit belgeleri

 • Tam sahiplik yapısının organogramı (varsa)

 • Mülkiyet zinciri içinde mülkiyetin yasal kanıtı (varsa)

 • Beyanname ve alım satım bilgileri (birden fazla hissedarı olan halka açık şirketler için)

5. Yatırım

 • ABD girişimine yatırılan tüm fonların ayrıntılı dökümü veya elektronik tablosu

 • İmzalı ve tarihli kira kontratı, ekipman/envanter satın alma kayıtları, fikri mülkiyet belgeleri ve diğer ilgili harcama kanıtları gibi yatırım kanıtları

 • Mevcut bir işletmeyi satın almak için satın alma sözleşmesi ve emanet sözleşmesi (varsa)

 • Franchise sözleşmesi, franchise açıklama belgesi ve franchise ücreti ödemesinin kanıtı (varsa)

 • Orijinal fon kaynağının belgelendirilmesi, fonların ABD’ye transfer edildiğine dair kanıt ve mali tablolar (fonlar yabancı merkezli bir bağlı şirketten geliyorsa)

6. Gerçek ve İşletme

 • İlgili lisanslar, anlaşmalar, müşteri listeleri, iş kanıtları, pazarlama materyalleri veya işletmenin gerçek ve aktif olduğunu kanıtlayan diğer belgeler

 • Yabancı şirketin faaliyetine ilişkin kanıtlar (bağlı/iştirak işletmeler için)

7. Marjinallik

 • Vergi beyannameleri, kar/zarar tabloları, W-2’ler, 1099’lar ve bordro faturaları (yerleşik işletmeler için) dahil olmak üzere işletmenin marjinalden daha fazlası olduğuna dair kanıtlar

 • Kapsamlı iş planı, beş yıllık kar ve zarar tahmini ve başlangıç maliyet dökümü (yeni girişimler için)

Yukarıdakilere ek olarak, banka hesap özetleri, banka kayıtları, ödeme kayıtları, mülk sahipliği belgeleri, ipotek veya kredi sözleşmeleri ve borçlanma kanıtı gibi diğer destekleyici E-2 vizesi yatırım belgeleri de gerekebilir.

Her vakanın kendine özgü olduğunu ve gereken belirli belgelerin bireysel koşullara göre değişebileceğini unutmamak önemlidir. E-2 vizesi yatırım başvuru sürecini başarılı bir şekilde yürütmek için deneyimli bir göçmenlik avukatına danışılması tavsiye edilir.

Güvenle Yatırım Yapın ve Mükemmel Franchise ile Ailenizi ABD'ye Getirin.

Bu Makaleyi Paylaş

Schedule A Video Call

CONTACT US

(*) required. Your data is kept confidential.