E-2 vizesi için fon kaynağı nasıl kanıtlanır?

E-2 vizesi için sahip olabileceğiniz farklı fon kaynakları ve bunun meşruiyetini nasıl kanıtlayacağınız hakkında bilgi edinin. Bugün ücretsiz bir değerlendirme alın.

E-2 Vizesi İçin Fon Kaynağı

E2 Vizesi En Önemli Gereklilikler

E-2 vizesi için en önemli şartlardan biri, yatırım fonlarının meşru olduğunu ve yasal yollardan elde edildiğini göstermektir. E-2 vizesi için fon kaynağı şu kaynaklardan gelebilir:

Kişisel Tasarruflar

E-2 vizesi için en yaygın yatırım fonu kaynağı kişisel tasarruflardır. Başvuru sahipleri, bir ABD işletmesine yatırım yapmak için zaman içinde biriktirdikleri kendi fonlarını kullanabilirler. Hak kazanmak için, başvuru sahipleri önemli miktarda kişisel birikime sahip olduklarını ve fonların yasal yollardan kazanıldığını göstermelidir.

Hediye veya Miras

E-2 vizesi için bir başka yatırım fonu kaynağı da hediye veya miras olabilir. Başvuru sahibi önemli miktarda bir hediye veya miras almışsa, bu fonları ABD’deki bir işletmeye yatırım yapmak için kullanabilir. Ancak, fonların kendilerine hediye veya miras olarak verildiğine ve yasadışı yollardan elde edilmediğine dair kanıt sunmaları gerekmektedir.

Krediler

Başvuru sahipleri ayrıca bir ABD işletmesine yatırım yapmak için de kredi kullanabilirler. Ancak, kredinin ABD’deki işletmeyle ilgili olmayan bir teminatla güvence altına alınması ve başvuru sahibinin krediyi geri ödeme kabiliyetine sahip olduğunu göstermesi gerekir. Ayrıca, kredi başvuru sahibinin yatırım yaptığı ABD’deki işletmeden alınamaz.

Varlık Satışı

Başvuru sahibinin mülk veya hisse senedi gibi varlıkları varsa, bu varlıkları satabilir ve elde edilen geliri ABD’deki bir işletmeye yatırım yapmak için kullanabilir. Ancak, satışla ilgili kanıt sunmaları ve fonların yasal yollardan elde edildiğini göstermeleri gerekir.

İşletmelerden Elde Edilen Karlar

Fonunuzun kârının kaynağının bir işletmeden geldiğini kanıtlamak için, söz konusu işletmeden en az beş yıl boyunca denetlenmiş mali tablolar, kurumlar vergisi beyannameleri, tutarlı maaş, gelir, temettü ve kâr ve zarar tablolarına ilişkin kanıt sunmanız gerekecektir.

Bir İş Ortağından Yatırım

Başvuru sahipleri, bir ABD işletmesine yatırım yapmak için bir iş ortağından gelen fonları da kullanabilirler. Ancak, iş ortağının da E-2 vizesi için başvuruyor olması ve işletmenin yönetiminde önemli bir role sahip olması gerekir.

Tüm gerekliliklerin karşılandığından emin olmak ve başarılı bir E-2 vize başvurusu şansını artırmak için deneyimli bir E-2 vize danışmanıyla çalışmak önemlidir.

A financial document and a pen outlining the source of funds for E-2 visa

Fon kaynağının meşruiyeti nasıl kanıtlanır?

An online banking statement being seen by an investor on ipad

Sergilemeniz Gereken Belgeler

E-2 vizesi için başvuruyorsanız, en önemli gerekliliklerden biri yatırım fonlarınızın kaynağını kanıtlamaktır. Bu, fonlarınızın meşruiyetini gösteren çeşitli belgeler sağlayarak yapılabilir. E-2 vizesi fonlarınızın kaynağını kanıtlamak için ihtiyaç duyacağınız belgelerden bazıları şunlardır:

  1. Banka Hesap Dökümleri: Paranızın nereden geldiğini ve yasal olarak elde edildiğini gösteren banka hesap özetleri sunmanız gerekecektir. Bu beyanlar, fonlarınızın kaynağından mevcut konumlarına kadar net bir kağıt izini göstermelidir.

  2. Vergi Beyannameleri: Son birkaç yıla ait kişisel ve/veya ticari vergi beyannamelerinizi sunmanız gerekecektir. Bu, finansal istikrarınızı ve fonlarınızın yasallığını göstermenize yardımcı olacaktır. Genel olarak, üç yıllık vergi beyannamesi kaydı yeterlidir, ancak bir veya iki yılda önemli kazançlar varsa daha az yıl kabul edilebilir.

  3. İstihdam Kanıtı: Fonlarınız istihdam yoluyla elde edilmişse, maaş koçanları, iş sözleşmeleri veya işvereninizden gelen mektuplar gibi belgeler sağlamanız gerekir. Banka hesap özetleri, mevduatın kaynağına ilişkin kanıtlarla birlikte zaman içinde fon birikimini göstermek için de istenebilir. USCIS, giderek artan bir şekilde, fonların kademeli olarak biriktirildiğine dair kanıt talep edebilir.

  4. Varlıkların Satışı: Yatırım fonlarınızı elde etmek için varlık sattıysanız, varlıkların size ait olduğunu ve satış işlemini gösteren bir satış faturası veya bankadan fon transferini gösteren bir ekstre gibi belgeler sağlamanız gerekir.

  5. Miras veya Hediye: Yatırım fonlarınız miras veya hediye yoluyla elde edilmişse, vasiyetname, güven sözleşmesi veya hediye mektubu gibi belgeler sağlamanız gerekir. Fon veren, fonların yasal yollardan elde edildiğini gösteren kanıtlar sunmalıdır.

  6. Kredi Belgeleri: Yatırımınızı finanse etmek için bir kredi aldıysanız, kredinin koşullarını, krediyi güvence altına almak için kullanılan teminatı ve geri ödeme kanıtını gösteren belgeleri sağlamanız gerekir. Fonların başka bir kişiden alınan bir krediden kaynaklanması durumunda, bu fonların kaynağına ilişkin bir değerlendirme yapılmalıdır. Krediyi sağlayan kişi, bir yatırımcı ile aynı bilgileri sağlamalıdır. Ayrıca, banka hesap özetleri gibi belgeler, kredinin üçüncü taraftan işletme banka hesabına aktarıldığını göstermelidir. Şirkete veya varlıklarına karşı teminat altına alınan kredilerin E-2 yatırımının bir parçası olarak değerlendirilemeyeceğini unutmamak önemlidir.

  7. İşletme Belgeleri: Yatırım fonlarınız bir işletmeden geliyorsa, işletme vergi beyannameleri, denetlenmiş mali tablolar ve bir iş planı gibi işletme belgelerini sağlamanız gerekir.

E-2 vizesi fonlarınızın kaynağını kanıtlamak için uygun belgeleri sağlamak, başarılı bir başvuru için kritik öneme sahiptir. Gerekli belgeleri toplayıp düzenleyerek ve deneyimli bir göçmenlik avukatıyla çalışarak, E-2 vizesi alma ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki iş yatırımı hedeflerinizi gerçekleştirme şansınızı artırabilirsiniz.

E-2 Vizeniz İçin Hangi İşletmeye Gideceğinizi Bilmiyor musunuz?

Fon Kaynağının Meşruiyetinin Kanıtlanmasına İlişkin İpuçları

E-2 vizesine başvurmadan önce neleri anlamanız gerekir?

İlk adım, banka ekstreleri ve vergi beyannameleri gibi fonlarınızın nereden geldiğini gösteren belgeleri sağlamak ve fonlarınızın kağıt üzerindeki izini göstermektir. Herhangi bir tutarsızlık varsa, bunları mali belgelerinizde de göstermeniz gerekir, örneğin istihdamdaki boşluklar veya büyük mevduatlar gibi. Bunları konsolosluk memurunu tatmin edecek şekilde açıklamaya hazırlıklı olmalısınız. Fonlarınızın kaynağı konusunda dürüst ve şeffaf olmanız önemlidir. Fonlarınızın kaynağını gizlemeye veya yanlış beyan etmeye çalışırsanız, başvurunuz reddedilebilir.

Ayrıca, USCIS ‘e veya belirli konsolosluklara başvururken, tüm belgelerin İngilizce’ye çevrilmesi gerekmektedir. Karmaşık bir USCIS dosyasındaki fon kaynağı bölümü genellikle 100 sayfayı aşabilir. Güçlü bir başvuru hazırlamanıza yardımcı olması ve fonlarınızın meşruiyetini nasıl kanıtlayacağınız konusunda rehberlik sağlaması için bizim gibi deneyimli bir E-2 vize danışmanıyla çalışmanız şiddetle tavsiye edilir. E-2 vize yatırımınız için bugün ücretsiz bir değerlendirme ve danışmanlık alın. Buraya tıklayın.

E2 Visa Franchises

Sıkça Sorulan Sorular

Schedule A Video Call

CONTACT US

(*) required. Your data is kept confidential.